ĐƠN VỊ CHỈ ĐẠO XÁC LẬP KỶ LỤC

LIÊN MINH KỶ LỤC THẾ GIỚI

(WORLDKINGS)

HIỆP HỘI KỶ LỤC THẾ GIỚI

(WRA)

TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM

(VIETKINGS)

ĐƠN VỊ BẢO TRỢ

TỔ CHỨC KỶ LỤC ĐÔNG DƯƠNG

(IBR)

TỔ CHỨC KỶ LỤC ẤN ĐỘ

(IBR)

TỔ CHỨC KỶ LỤC HOA KỲ

(UsKings)

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

VIỆN KỶ LỤC VIỆT NAM

(VIETMASTER)

VIỆN NGHIÊN CỨU

VÀ ỨNG DỤNG SỨC KHỎE
BÁCH NIÊN TRƯỜNG THỌ
(RICHS VIETNAM)

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ ĐẦU TƯ

RICHS VIETNAM

VIỆN VIỆT NAM

BÁCH NGHỆ THỰC HÀNH

SỞ VĂN HÓA VÀ DU LỊCH

TỈNH LONG AN

KHU DU LỊCH

HAPPYLAND