Tổ chức Kỷ lục Việt Nam quyết định chọn Khu Du Lịch Văn Hóa Happyland là địa điểm tổ chức chương trình Đại Lễ Bách Niên Trường Thọ

Thông qua chuyến Khảo sát ngày 21/03/2019 tại Khu Du Lịch Văn Hóa Happyland, với sự tham dự của đại diện ba Tổ chức: Tổ chức Kỷ Lục Việt Nam (Vietkings), Viện Nghiên cứu và Ứng dụng sức khỏe Bách Niên Trường Thọ (Richs Việt Nam) và Viện Việt Nam Bách Nghệ Thực Hành (Smentor…

Tổ chức Kỷ lục Việt Nam quyết định chọn ngày Gia Đình Việt Nam (28/06/2019) là thời gian tổ chức chương trình Đại Lễ Bách Niên Trường Thọ

Thông qua cuộc họp ngày 18/03/2019, với sự tham dự của đại diện ba Tổ chức: Tổ chức Kỷ Lục Việt Nam (Vietkings), Viện Nghiên cứu và Ứng dụng sức khỏe Bách Niên Trường Thọ (Richs Việt Nam) và Viện Việt Nam Bách Nghệ Thực Hành (Smentor Institute).  Tổ chức Kỷ Lục Việt Nam quyết…